Naše odbočka nese jméno slavného občana města Přerova - div. gen. Karla Janouška. Gen. Janoušek, jako jediný český voják novodobých dějin, dosáhl hodnosti maršála. Této hodnosti dosáhl v průběhu II. světové války, ve službách RAF - Air Marshall.

Na snímku s presidentem Dr. Edvardem Benešem.

 
 

 

 

 

 

Vážení příznivci letectví,

 již dvakrát jsme zorganizovali na letecké základně Přerov den otevřeného letiště pod názvem "Středomoravská letecká pouť" (dále jen SMLP). Jde o tradiční a pro region významnou akci, která pravidelně přitahuje širokou veřejnost. Zároveň je společenskou a kulturní akcí, na které se setkávají představitelé Armády ČR, státní správy, samospráv a podporovatelé letectví v regionu se současnými i bývalými příslušníky letecké základny. V letošním roce připravujeme dne 26. května 2012, ve spolupráci s velitelem LZ Přerov její třetí ročník, pod názvem

 „ III. Středomoravská letecká pouť “

Součástí letošní  SMLP bude i Den dětí 2012, pořádaný v pátek dne 25. 5. 2012 pro školy a školky z regionu Přerovska, Olomoucka a Kroměřížska. V jeho rámci proběhnou v dopoledních hodinách dynamické a statické ukázky letecké a pozemní techniky, na které naváže ve večerních hodinách hromadný odlet balónů a následně ohňostroj.

III. ročník SMLP připomene i 100leté výročí od narození generálporučíka Františka Fajtla, československého stíhacího pilota ve Velké Británii a SSSR.

I tentokrát Vás chceme na výše uvedenou akci pozvat.  .

Záštitu nad akcí převzali a účast přislíbili náměstek ministra obrany Ing. Libor Karásek, hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, primátor Statutárního města Přerov Ing. Jiří Lajtoch. Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Statutární město Přerov poskytli finanční příspěvek na její organizační zajištění

Organizačně akci zajišťuje Odbočka Svazu letců České republiky č. 22 - generála Janouška- v Přerově.

Svoji účasti podpoříte letecké aktivity v regionu, těšíme se na setkání s Vámi.

 

                                                         Ing. Jiří Kubala generálmajor v. z.
                                                         Předseda odbočky Svazu letců č. 22 gen. Janouška

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace
Provedena:  25.05.2012 19:39

 

Aktuality

Správci této stránky upozorňují, že z technických důvodů nebude aktualizace prováděna pravidelně

?????? ??? jessica